Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vilken hjälp kan jag ansöka om?

Det finns flera former av stöd och hjälp att få som anpassas efter ditt behov. På denna sida får du reda på vilken hjälp du med psykisk ohälsa kan få och hur du ansöker.

Hjälp som du ansöker om

Det kan till exempel vara

  • Stöd och hjälp i ditt boende och praktisk stöd i vardagen.
  • Stöd i att bygga upp ditt sociala liv.
  • Stöd i kontakter med myndigheter och andra nödvändiga kontakter.
  • Ett anpassat boende.
  • Sysselsättning.

Målet är att kunna erbjuda dig det stöd som du behöver för att du ska kunna ha en meningsfull och fungerande vardag samt kunna leva som andra.

Stödet planerar du tillsammans med de som ska hjälpa dig. Stödet följs upp regelbundet av en handläggare tillsammans med dig och personalen. I Svenljunga har vi ett stödteam som utför sociala stödinsatser och hemtjänst.

Vad är SIP, Samordnad individuell plan?

Om du behöver och vill ha insatser från både kommunen och hälso- och sjukvården, har du möjlighet att få en gemensam plan. Det kan handla om stöd i vardagen från kommunen och behandling eller utredning från hälso- och sjukvården, till exempel psykiatrin. Det kallas SIP, Samordnad individuell plan.

Du kan själv ta initiativ till en SIP eller be någon från socialtjänsten eller hälso- och sjukvården att kalla till en SIP.

Vad är TIP, tidig ingripande vid psykossjukdom?

Socialtjänsten samarbetar med Öppenvårdspsykiatrin för att kunna ge snabba stödinsatser till dig som insjuknat i psykos. Syftet är att snabbt kunna komma tillbaka till ett fungerande vardagsliv och minska ditt behov av slutenvård.

Hur kan jag få stöd?

Det är du själv eller din företrädare som ansöker om stöd. Du ansöker om stödet på socialtjänstens vuxen- och omsorgsenhet. En företrädare kan vara en god man, förvaltare, framtidsfullmaktstagare eller förmyndare.

Överförmyndarmyndigheten i Skövde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge dig information om god man och förvaltare.

Vad innebär en utredning?

Att utreda innebär att samla information för att få kunskap om vad du behöver utifrån din situation. Informationen ger ett beslutsunderlag för att vi ska kunna besluta om du har rätt till stödet eller inte.

När vi utreder talar vi först och främst med dig. Beroende på vad din ansökan gäller är det bra om vi också kan tala med andra som är insatta i din situation, för att få en mer komplett bild av dina behov. Det sker alltid i samråd med dig. Har du kontakt med andra enheter inom socialtjänsten i Svenljunga vill vi gärna ha tillåtelse att tala med dem för att samordna eventuella insatser.

Om vi beslutaratt du behöver stöd för att få en skälig levnadnivå och du inte kan få stödet på annat sätt har du rätt till det från socialtjänsten.

Ansökan och beslut är frivilliga

Du kan när som helst ta tillbaka din ansökan och då avslutas utredningen.

Du kan när som helst avsluta ditt beviljade stöd och då avslutas beslutet.

Överklagan och sekretess

Om du inte får det du ansöker om kan du överklaga beslutet. Då avgör förvaltningsrätten om du har rätt till det du ansökt om.

Sekretess betyder att du som tar kontakt med socialtjänsten inte behöver vara rädd att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Uppgifter om dig lämnas inte ut till någon om du inte ger ditt samtycke till det.

Hur ansöker jag?

Du kan fylla i och lämna in en blankett Pdf, 850 kB, öppnas i nytt fönster. eller ta kontakt med handläggare på telefon 0325-183 03

.

Kontakt
  • Ingen giltig användare vald.

Uppdaterad: