Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Personlig assistans

Personer med omfattande funktionsnedsättning kan ha rätt att få hjälp av en eller flera personliga assistenter. På denna sida hittar du mer information om vem som har rätt till denna insats och hur du ansöker om personlig assistent.

En person hjälper en annan att ta sig upp- eller nerför en trappa i rullstol. 

Vem har rätt till personlig assistans?

Möjligheten till assistansersättning är viktig för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på samma sätt som personer utan funktionsnedsättning.

För att få statlig assistansersättning från Försäkringskassan behöver du tillhöra någon av personkretsarna inom LSS. Du ska även ha behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan med fem i lagen fastställda behov som är; personlig hygien, intagande av måltider, av- och påklädnad, kommunikation med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig.

Ansvaret för personlig assistans är idag delat mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Så här ansöker du

Ansökan görs till kommunens handläggare eller till Försäkringskassan. Kommunens handläggare kan hjälpa till med ansökan till Försäkringskassan.

Om du beviljats personlig assistent (assistansersättning) får du själv välja utförare. Du kan antingen ha kommunens personal som utförare, själv vara arbetsgivare eller anlita en privat utförare.

Ring 0325-180 00 och be om att få prata med en LSS-handläggare.

Telefontid är måndag-tisdag klockan 08.30-09.30, onsdag klockan 13.00-14.00, torsdag-fredag klockan 08.30-09.30.

.

Dennis Karlsson, LSS-Handläggare, 0325-183 71
Katarina Rickardsson, LSS-Handläggare, 0325-184 19

Uppdaterad: