Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kontaktperson

En kontaktperson kan underlätta för dig med funktionsnedsättning till att leva ett självständigt liv och minska social isolering. Att vara kontaktperson innebär att du är en medmänniska som umgås och ger och stöd. På denna sida får du reda vad en kontaktperson är, vem som kan få det och hur du gör om du vill bli en kontaktperson.

En person sitter på en bänk, en person sitter i en rullstol sned bredvid.

Vad är kontaktperson?

En kontaktperson kan göra det möjligt för dig att delta i fritidsaktiviteter som att gå på bio, fika, gå på promenader, samtala eller följa med på idrottsevenemang.  Kontaktpersonen kan också ge råd och stöd i vardagssituationer.

Vem kan få det och hur?

Om du tillhör en av de tre personkretserna inom LSS kan du ha möjlighet att få detta. Du behöver göra en ansökan som sedan utreds av en LSS-handläggare.

Vill du bli kontaktperson? 

Att vara kontaktperson innebär att man är en medmänniska till en ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning som har svårt att få kontakt med andra människor.

  • Kontaktpersonen kan göra det möjligt att delta i fritidsaktiviteter som till exempel gå på bio, fika, promenader, samtal eller följa med på idrottsevenemang.
  • Du ska ge den stöttning och uppmuntran som en kompis gör, hjälpa till att bryta isolering, delta i aktiviteter som ni tillsammans bestämmer. Du blir någon att uppleva nya saker tillsammans med och som kan visa på alternativ i tillvaron.
  • Du ska stötta och uppmuntra, men framförallt är du en trygg person som engagerar dig och har tid att lyssna! Som kontaktperson blir du en viktig positiv förebild för en människa som behöver fler omkring sig.
  • Ni träffas regelbundet varje månad och ni bestämmer gemensamt hur ni lägger upp träffarna. Det är sökandens behov och önskemål som styr.
  • Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.

Får jag ersättning som kontaktperson?

Ja, ersättning för uppdraget som kontaktperson är en arvodesdel och en omkostnadsdel. 

Mer information och intresseanmälan

Ring 0325-180 00 och be om att få prata med en LSS-handläggare.

Telefontid är måndag-tisdag klockan 08.30-09.30, onsdag klockan 13.00-14.00, torsdag-fredag klockan 08.30-09.30.

.

Dennis Karlsson, LSS-Handläggare, 0325-183 71
Katarina Rickardsson, LSS-Handläggare, 0325-184 19

Uppdaterad: