Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att ge dig med funktonsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som dina närstående får tillfälle till avlösning.

Beskriver min bild

Vad är Kortidshem?

Korttidsvistelse kan ordnas i ett så kallat korttidshem, i en annan familj eller till exempel läger- eller kolonivistelse.

Vem kan få det?

Om du tillhör en av de tre personkretserna inom LSS kan du ha möjlighet att få detta. Du behöver göra en ansökan som sedan utreds av en LSS-handläggare.

Var finns det kortidsboende?

Kommunens korttidshem Lambo ligger centralt i Svenljunga.

Korttidsboendet Lambo och deras kontaktuppgifter


Kommunens handläggare för LSS kan informera dig mer om vilka möjligheter som finns.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 13 november 2019