Du är här:

Korttidstillsyn skolungdom

I vissa fall kan det finnas behov av att få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven även för dig som är över 12 år.

Beskriver min bild

Vad är korttidstillsyn?

Skolungdomar kan i vissa fall från det år de fyller 13 få tillsyn före och efter skoldagen samt vid lov. Detta är en förlängning av fritidsverksamheten som vanligtvis upphör vid 12 års ålder. Insatsen är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning inte kan vara ensam hemma när dina föräldrar arbetar eller studerar. 

Vem kan få det?

Om du tillhör en av de tre personkretserna inom LSS kan du ha möjlighet att få detta. Du behöver göra en ansökan som sedan utreds av en LSS-handläggare.

Kommunens handläggare för LSS kan informera dig mer.

Var finns det kortidsboende?

Kommunens korttidshem Lambo ligger centralt i Svenljunga.

Korttidsboendet Lambo och deras kontaktuppgifter  

Kontaktinformation till handläggarna:

Ring 0325-180 00 och be om att få prata med en LSS-handläggare.

Telefontid måndag-tisdag klockan 08.30-09.30, onsdag klockan 13.00-14.00, torsdag-fredag klockan 08.30-09.30

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: