Tillbaka till startsidan

Du är här:

Boende barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Beskriver min bild

Vad är boende för barn och ungdom?

Detta stöd ska vara ett komplement till föräldrahemmet, både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för de barn som inte alls kan bo i föräldrarnas hem.

Vem kan få det?

För att få flytta till ett LSS-boende krävs att du tillhör personkretsen för LSS och att du bedöms ha behov av ett boende. Om du inte tillhör LSS-kretsen kan du ändå få flytta till ett boende om ditt behov av hjälp är så omfattande att du har svårt att klara dig i ditt nuvarande boende. När du ansöker om ett boende utreder en handläggare hur ditt behov av hjälp ser ut.

Hur kan man få boende?

Du behöver göra en ansökan som sedan utreds av en LSS-handläggare.

Kommunens handläggare för LSS kan informera dig mer.

Kontaktinformation till handläggarna:

Ring 0325-180 00 och be om att få prata med en LSS-handläggare.

Telefontid måndag-tisdag klockan 08.30-09.30, onsdag klockan 13.00-14.00, torsdag-fredag klockan 08.30-09.30

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Uppdaterad: