Tillbaka till startsidan

Du är här:

Funktionshinderrådet

Kommunens funktionshinderråd är ett organ för samråd och ömsesidig information i i frågor kring funktionsnedsättning och tillgänglighet.

Rådet är en viktig kanal till personer med funktionsnedsättningar i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Rådet sammanträder fyra gånger om året.

Sammansättning

Rådet består av representanter från intresseorganisationer för olika funktionsnedsättningar samt en politiker från varje nämnd. Frågor som bland annat diskuteras är kommunens tillgänglighet för medborgare med funktionsnedsättning.

Protokoll

Du hittar protokollen från rådets möten under Möten och protokoll.

.

Liselott Johansson, Nämndsekreterare, 0325-184 26

Uppdaterad: