Du är här:

Mini-Maria Södra Älvsborg

Ungdomar som har eller som riskerar att hamna i missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kan nu få hjälp på en ny öppenvårdsmottagning. Mini-Maria finns i Borås och vänder sig till ungdomar upp till 21 år samt deras anhöriga.

Vad gör Mini-Maria?

Mottagningen är en verksamhet där personal från hälso-och sjukvård och socialtjänst dagligen jobbar tillsammans i syfte att stötta unga och deras familjer i frågor som rör missbruk.

På Mini-Maria finns socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare som arbetar tillsammans. En central utgångpunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj. Mini-Maria jobbar proaktivt och vill nå ungdomar och deras familjer i ett tidigt skede av risk- och missbruk, möta de ungas behov och skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

Var finns mottagningen?

Mini-Maria har sin huvudmottagning på Österlånggatan 64 i Borås.

Ungdomar och deras familjer kan ta en egen direktkontakt med mottagningen Länk till annan webbplats. och det krävs ingen remiss eller bistånd för att påbörja en kontakt. Stödet är kostnadsfritt. Mini-Maria erbjuder information, stöd och behandling och vård som utgår ifrån den unges behov. Personalen har tystnadsplikt.

Mottagningen erbjuder samtal, drogtester och medicinsk och psykologisk behandling och Mini-Maria kan även erbjuda konsultativa insatser till andra professionella som kan vara nödvändiga.

Du får kontakt med Mini-Maria på deras webbplats Länk till annan webbplats. och på telefonnummer 010-435 95 40

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Ulrika Hautala, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-181 57
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Malin Sjöberg, 1e Socialsekreterare, 0325-184 15
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: