Tillbaka till startsidan

Du är här:

Mini-Maria Södra Älvsborg

Ungdomar som har eller som riskerar att hamna i missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kan nu få hjälp på en ny öppenvårdsmottagning. Mini-Maria finns i Borås och vänder sig till ungdomar upp till 21 år samt deras anhöriga. Alla besök är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Beskriver min bild

Modellen Mini-Maria finns i Göteborg är väl etablerad i andra regioner i Sverige.

Nu finns den även i Södra Älvsborg och har sin huvudmottagning på Österlånggatan 64 i Borås.

Mottagningen är en integrerad verksamhet där personal från hälso-och sjukvård och socialtjänst dagligen jobbar tillsammans i syfte att stötta unga och deras familjer i frågor som rör missbruk.


På Mini-Maria finns socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare som arbetar tillsammans. En central utgångpunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj. Mini-Maria jobbar proaktivt och vill nå ungdomar och deras familjer i ett tidigt skede av risk- och missbruk, möta de ungas behov och skapa förutsättningar för en god livskvalitet.


Ungdomar och deras familjer kan ta en egen direktkontakt med mottagningenlänk till annan webbplats och det krävs ingen remiss eller bistånd för att påbörja en kontakt. Stödet är kostnadsfritt. Mini-Maria erbjuder information, stöd och behandling vilket sker genom bland annat rådgivning och vård som utgår ifrån den unges behov.

Mottagningen erbjuder samtal, drogtester och medicinsk och psykologisk behandling och Mini-Maria kan även erbjuda konsultativa insatser till andra professionella som kan vara nödvändiga.


Du får kontakt med Mini-Maria på deras webbplatslänk till annan webbplats och på telefonnummer 010-435 95 40

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: