Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Stipendier och fonder

Sociala samfonden är en fond som socialnämnden delar ut medel ur till kommunens medborgare som är i behov av stödet. På denna sida får du reda på vad en samfond är, vem som kan få pengar ur den och hur ansökan går till.

Beskriver min bild

Vad är en samfond?

Sociala samfonden består av 27 mindre och gamla donationer som slagits samman till en gemensam fond. Syftet med fonden är att den ska ge ett stöd till framförallt barnfamiljer men också i vissa fall till äldre, sjuka eller människor med funktionsvariation som har försörjningsstöd eller mycket låg inkomst.

Vem kan få del av fonden och till vad?

Du måste vara folkbokförd i Svenljunga kommun. Bidraget ska ge möjlighet till en extra guldkant på vardagen till dig eller de familjer som bara har medel till det allra nödvändigaste. Socialnämnden går igenom alla ansökningar och beslutar hur utdelningen ska prioriteras.

När är det dags att ansöka?

Socialnämnden delar ut bidrag två gånger per år, inför sommaren och innan jul. Ansökan ska ha inkommit till oss senast 30 april samt 31 oktober och en annons kommer i Svenljunga Tranemo Tidning när det är dags att ansöka.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 01 juni 2020