Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

På denna sida finns information om vem som kan få ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd, samt hur du ansöker och vad som händer sedan.

Beskriver min bild

När kan jag ansöka om försörjningsstöd?

Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa, och saknar egna tillgångar kan du ansöka om försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är utformat för att enbart täcka ditt mest grundläggande behov, som kostnader för mat och boende med mera.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Svenljunga kommun och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka försörjningsstöd. Om du är gift, sambo eller registrerad partner måste ni göra en gemensam ansökan.

 Om du är arbetslös

 Om du är arbetslös är du skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till  försörjningsstöd. Detta innebär att du ska:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa den planering du har
  • aktivt söka de arbeten man har möjlighet att få, såväl inom kommunen som utanför kommunen
  • ta anvisat arbete, praktik eller delta i kompetenshöjande verksamhet som exempelvis SFI

 Om du är sjuk

 Om du på grund av sjukdom inte kan arbeta ska du vara sjukskriven och lämna läkarintyg.

 Egna tillgångar eller inkomster

 Har du egna tillgångar ex fastighet, fordon, sparande ska du först använda dem till din  försörjning. Likaså ska du första söka andra ersättningar du kan ha rätt till, exempelvis A-  kassa/ALFA- kassa och bostadsbidrag.

Hur söker du försörjningsstöd?

För att ansöka ringer du vårt kontaktcenter vardagar klockan 08.30-09.30 på telefonnummer 0325-180 00.

Vad händer efter att du ringt oss?

När du ringer får du prata om din situation med en socialsekreterare. Om du vill ansöka kommer vi att skicka hem en ansökningsblankett till dig och ett brev med information om vad ytterligare du behöver lämna in. När du lämnat in ansökan och de handlingar som begärts kommer vi att utreda din ansökan och vi kontaktar dig. Vi har möjlighet att göra flera kontroller, exempelvis från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och CSN.

Oftast, men inte alltid kommer vi att boka ett möte med dig. Om du lever med maka/make/sambo ska båda vara med på mötet.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt (sekretess).

Du själv har alltid rätt att ta del av vad som skrivs om dig.

Beslut om bistånd

Efter att utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut till ditt bankkonto.

Om du inte beviljas bistånd har du möjlighet att överklaga beslutet Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster. och du kan få hjälp av din handläggare hur det går till.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: