Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

På denna sida finns information om vem som kan få ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd, samt hur du ansöker och vad som händer sedan.

Beskriver min bild

När kan jag ansöka om försörjningsstöd?

Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa, och saknar egna tillgångar kan du ansöka om försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är utformat för att enbart täcka ditt mest grundläggande behov, som kostnader för mat och boende med mera.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Svenljunga kommun och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka försörjningsstöd. Om du är gift, sambo eller registrerad partner måste ni göra en gemensam ansökan.

Hur söker du försörjningsstöd?

Oftast krävs ett möte mellan dig och en handläggare. Du kan kontakta handläggare för ekonomiskt bistånd under telefontid måndag till fredag klockan 08.30–09.30. De nås genom kommunens kontaktcenter 0325-180 00.


Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt (sekretess).

Vad händer efter att du ringt oss?

Om du erbjuds en besökstid kommer en ansökningsblankett att skickas hem till dig, om du inte väljer att själv skriva ut den via länken under rubriken Blanketter, e-tjänster och övrig information längst ner här på sidan. Fyll i den, skriv under och ta med den vid ditt besök hos din handläggare. Det går snabbare att handlägga din ansökan om alla uppgifter på blanketten är ifyllda och det är viktigt att du undertecknar den.

Du ska ha med dig detta till mötet:

 • inkomstuppgifter från samtliga familjemedlemmar för de senaste tre månaderna
 • senaste deklarationen
 • ekonomisk översikt från banken där samtliga bankkonton framgår
 • utdrag från samtliga bankkonton för de senaste tre månaderna
 • uppgifter och kvitton som styrker boendekostnad och andra speciella kostnader
 • uppgifter om medlemskap i A-kassa
 • läkarintyg om du på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta
 • momsredovisning för hela året om du är egen företagare
 • legitimation

Om du är arbetslös

Om du är arbetslös är du skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Detta innebär att du ska:

 • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha en tät kontakt med dem
 • aktivt söka de arbeten man har möjlighet att få, såväl inom kommunen som utanför kommunen
 • anta anvisat arbete, praktik eller delta i kompetenshöjande verksamhet

Handläggningstid

Under besöket går du och din handläggare igenom din blankett och pratar kring dina sätt att försöka lösa din situation. Ni jämför dina utgifter med dina inkomster månad för månad. Ni pratar även om dina förutsättningar och du får en planering att följa. Varje månad behöver du göra en ny ansökan. 

Lämna samtycke

Du behöver lämna ditt samtycke på ansökningsblanketten för att din handläggare ska kunna inhämta information och kontrollera dina uppgifter från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bilregistret med flera. Om handläggaren inte får ditt samtycke kan utredningen inte göras och då avslås din ansökan.


Du har alltid rätt att ta del av din utredning.


Beslut om bistånd

Efter att utredningen gjorts får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna oftast ut till ditt bankkonto.


Om du inte beviljas bistånd har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska alltid skickas till:

Svenljunga kommun

Socialförvaltningen

511 80 Svenljunga 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 28 juli 2020