Tillbaka till startsidan

Du är här:

Särskilt boende

För dig som är äldre finns två olika former av särskilt boende; bostad med god tillgänglighet och vård- och omsorgsboende

Beskriver min bild

Vad är skillnaden?

En bostad med god tillgänglighet är en lägenhet som ligger nära ett vård- och omsorgsboende. Här har du nära till service, trygghet och social gemenskap. Den hjälp du behöver får du av hemtjänsten.

Ett vård- och omsorgsboende är en lägenhet eller ett rum i ett hus där det finns omsorgspersonal i tjänst dygnet runt. Vård- och omsorgsboende finns både för dig med demenssjukdom och för dig som har fysiska nedsättningar.

Var finns vård- och omsorgsboenden?

Dessa boenden finns på Östrabo i Östra Frölunda, på Klockaregården i Svenljunga och på Lysjölid i Sexdrega.

Hur gör jag för att få ett annat boende?

Du ansöker om ett annat boende hos våra biståndshandläggare. Du kan ansöka skriftligen på en ansökningsblankett eller muntligen. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar beslut.

Blankett: Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen. Pdf, 850 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om parboende Pdf, 41 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar boendet?

På boendet får du månadsvis betala hyra, kostnad för omvårdnad, service, hgienpaket och mat.

Kostnaderna för detta ändras varje år efter beslut i Kommunfullmäktige. Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.

Information om vad det kostar kan du läsa på sidan om Avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Blankett för att lämna uppgifter för beräkning av din avgift Pdf, 894 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag har rätt att bo på ett vård- och omsorgsboende?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du har rätt till ett vård- och omsorgsboende kommer ärendet lämnas till vår boendesamordnare. Boendesamordnaren fördelar platserna efter behov. När det finns en ledig plats kommer boendesamordnaren ringa till dig och erbjuda dig den.

Du kommer få möjlighet att titta på lägenheten/rummet innan du bestämmer dig om du vill flytta dit eller inte.

Vad kan jag göra om jag inte har rätt att bo på ett vård- och omsorgsboende?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du inte har rätt till ett vård- och omsorgsboende kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Information om hur du gör det kommer du få tillsammans med beslutet. Du kan kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem ska jag kontakta?

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna och LSS-handläggarna.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

Kontaktlista biståndshandläggare

Geografiskt område

Biståndshandläggare

Telefon

E-post

Norra området: Sexdrega, Roasjö och Hillared.

Rebecca Wenström

0325-182 17

Skicka e-post till Rebecca

Södra området; Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck och Holsljunga

Ingrid Nyberg

0325-
184 54

Skicka e-post till Ingrid


Centrala området: Centrala Svenljunga, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared och Ringestena

Iman Mohamsson

0325-
181 94

Skicka e-post till Iman


Planerar hem dig från sjukhus,korttidsvistelse samt boendeplanering.

Berbir Teljigovic och Susanne Arvidsson

0325-184 50,

0325-184 28


Skicka e-post till Berbir

Skicka e-post till Susanne


Östrabo
Klockaregården
Lysjölid

.

Kontakt

Uppdaterad: