Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Äldreboende

Ett vård- och omsorgsboende är för dig som har ett varaktigt behov av vård, omsorg och/eller tillsyn dygnet runt och som trots omfattande hjälp inte kan bo kvar i din bostad.

Beskriver min bild

Vad innebär ett vård- och omsorgsboende?

På boendet har du en egen lägenhet eller eget rum. Det finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt. Läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut gör regelbundna besök.


Det finns separata avdelningar för dig som har en demenssjukdom och för dig som har fysiska nedsättningar.

Hur gör jag för att bo på ett vård- och omsorgsboende?

Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos våra omsorgsutredare.

Du kan ansöka skriftligen på en ansökningsblankett eller muntligen genom att ringa till en omsorgsutredare.

Omsorgsutredaren utreder ditt behov och fattar beslut.


Blankett: Ansökan om vård- och omsorgsboende.PDF

Vad kostar boendet?

På boendet får du månadsvis betala hyra, kostnad för omvårdnad, service, hgienpaket och mat.

Kostnaden ändras varje år.

Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.


Information om avgifter.PDF

Blankett: Uppgifter för beräkning av avgift för vård- och omsorg.PDF

Vad händer om jag har rätt att bo på ett vård- och omsorgsboende?

Om omsorgsutredaren fattar beslut på att du har rätt till ett vård- och omsorgsboende kommer ärendet lämnas till vår boendesamordnare.

Boendesamordnaren fördelar platserna efter behov. När det finns en ledig plats kommer boendesamordnaren ringa till dig och erbjuda dig den.

Du kommer få möjlighet att titta på lägenheten/rummet innan du bestämmer dig om du vill flytta dit eller inte.

Vad kan jag göra om jag inte har rätt att bo på ett vård- och omsorgsboende?

Om omsorgsutredaren fattar beslut på att du inte har rätt till ett vård- och omsorgsboende kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Information om hur du gör det kommer du få tillsammans med beslutet. Du kan kontakta omsorgsutredaren om du behöver hjälp.


Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär.Word

Var finns vård- och omsorgsboenden?

Vård- och omsorgsboenden finns på:

*Östrabo i Östra Frölunda.

*Klockaregården i Svenljunga.

*Lysjölid i Sexdrega.


Kontaktinformation till omsorgsutredarna

Ditt födelsedatum

Omsorgsutredare

Telefon

E-mail

Om du är född den 1-10 i månaden

Sandra Holmén

0325-184 28

Skicka e-mail till Sandra

Om du är född den 11-20 i månaden

Eira Antikainen

0325-184 54

Skicka e-mail till Eira

Om du är född den 21-31 i månaden

Iman Mohamsson

0325-181 94

Skicka e-mail till Iman

Boendesamordnare

Berbr Teljigovic

0325-184 50

Skicka e-mail till Berbir

Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

Östrabo
Klockaregården
Lysjölid

.

Kontakt

Uppdaterad: 06 november 2020