Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avgifter

Om du har hjälp från kommunen tas oftast en avgift ut för detta. Din avgift beror dels på vilka insatser du får och på dina ekonomiska förutsättningar. Du ska aldrig behöva tacka nej till de insatser du beviljats på grund av ekonomiska hinder.

Beskriver min bild

Avgift för insatser

Din avgift baseras först och främst på hur mycket och vilka insatser du får från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje år vilka taxor som ska gälla för vård och omsorg.

Hjälp som till exempel hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och kost har en avgift medan insater inom LSS till största delen är avgiftsbefirade.

Maxtaxa, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Riksdagen har beslutat om en maxtaxa för vård och omsorg vilket betyder att kommunen aldrig får ta ut högre avgift än maxtaxan vilket är lika i hela landet och ändras varje år.


Trots att avgiften kanske minskas på grund av maxtaxan, kan det vara så att din inkomst ändå inte räcker för att betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett förbehållsbelopp som är lika i hela landet.

Du kan läsa mer på Socialstyrelsens sidor om maxtaxa och förbehållsbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dubbelt boende

Om du flyttar till vård- och omsorgsboende och fortfarande har kvar kostnader för den tidigare bostaden, kan du ansöka om att få avgiften för vård och omsorg minskad med hänsyn till den tillfälligt ökade boendekostnaden. Denna avgiftsminskning kan du få i högst tre månader.  

Uppgifter och beslut

Avgiftshandläggaren behöver uppgifter om din ekonomiska situation och din kostnad för boende för att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme. Med dessa uppgifter beräknas din avgift och du får

ett avgiftsbeslut. 

Fakturering

Varje månad får du en faktura på de vård- och omsorgsavgifter som du ska betala.

Frågor och rätt att överklaga

Om du har frågor kring din avgift kan du kontakta avgiftshandläggaren eller om du tycker att avgiftsbeslutet är felaktigt har du rätt att överklaga Pdf, 80 kB. det.


I Regler för taxor och avgifter Pdf, 359 kB. kan du läsa mer om allt kring avgifter inom vård och omsorg. Här finns också information om vilka avdrag som kan göras.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: