Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Mötesplatser, träffpunkter

Vi erbjuder olika aktiviteter som riktar sig till dig som är äldre. Aktiviteterna ger både meningsfull sysselsättning och värdefull gemenskap.

Beskriver min bild

Dagcentraler

På flera av våra vård- och omsorgsboenden finns dagcentraler som är öppna för alla. Här erbjuds aktiviteter flera dagar i veckan. Som exempell kan det vara boule, bingo, läsecirklar, gudtjänst med mera.

Dagvård

Dagvård är för dig som har en demensdiagnos och behöver social samvaro och stimulans .

Vad är dagvård?

På dagvården finns möjlighet att delta i aktiviteter som promenader, sångstund, bakning med mera.

Dagvården är öppen helgfria vardagar och det finns alltid tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska.

Hur gör jag för att få dagvård?

Du ansöker om dagvård hos våra omsorgsutredare.

Du kan ansöka skriftligen på en blankett eller muntligen genom att ringa till en omsorgsutredare.

Omsorgsutredaren utreder ditt behov och fattar beslut.


Blankett: Ansökan om dagvård.PDF

Vad kostar dagvården?

Du får betala en avgift för dagvården.

Kostnaden ändras varje år.

Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.


Information om avgifter.PDF

Blankett: Uppgifter för beräkning av avgift för vård- och omsorg.PDF

Vad händer om jag har rätt till dagvård?

Om omsorgsutredaren fattar beslut på att du har rätt till dagvård kommer en beställning att skickas till dagvården. Vi kommer därefter att kontakta dig för att bestämma när du ska börja vara där.

Vad kan jag göra om jag inte har rätt till dagvård?

Om omsorgsutredaren fattar beslut på att du inte har rätt till dagvård kan du överklaga det.

Information om hur du gör det kommer du få tillsammans med beslutet. Du kan kontakta omsorgsutredaren om du behöver hjälp.


Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Word

Var finns dagvården?

Dagvården finns på Lysjölid i Sexdrega.


Ditt födelsedatum

Omsorgsutredare

Telefon

E-mail

Om du är född den 1-10 i månaden

Sandra Holmén

0325-184 28

Skicka e-mail till Sandra

Om du är född den 11-20 i månaden

Eira Antikainen

0325-184 54

Skicka e-mail till Eira

Om du är född den 21-31 i månaden

Iman Mohamsson

0325-181 94

Skicka e-mail till Iman

1-31 planerar hem dig från sjukhus

Boendesamordnare

Berbir Teljigovic

0325-184 50

Skicka e-mail till Berbir

Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 06 november 2020