Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Demens

Det finns olika former av hjälp till dig som har en demenssjukdom och till dina närstående.

Beskriver min bild

Hemtjänst

Inom hemtjänsten har vi personal som har särskild kunskap om hur demenssjukdomar påverkar en människa och hur vi bäst bemöter och hjälper en drabbad person.

Dagvård

Med dagvård menas att du kommer till ett vård och omsorgsboende och vistas där dagtid. Syftet är att du som är sjuk ska få social samvaro med andra och stimulans för minnet. För dina närstående kan det innebära en stunds avlösning.

Korttidsboende och Demensboende

Med korttidsboende menas att du kommer till och bor på ett vård och omsorgboende under en begränsad tid, till exempel två veckor, för att sedan återvända hem till din egen bostad.

Syftet med ett sådant boende är att du ska få social samvaro med andra och stimulans för minnet samtidigt som det kan ge dina närstående en tids avlösning.

Korttidsboende för dig med demensjukdom finns på Lysjölid Måsen i Sexdrega.


Demensboende finns i Östra Frölunda på Östrabo Gläntan, i Svenljunga på Klockaregården Rosengränd och Blå Viol samt i Sexdrega på Skogslyckan och Bofinken.

Vem kan få demensboende?

För att få ett demensboende behöver dina minnesproblem vara utredda av en läkare. Dina problem ska vara så omfattande att du har svårt att klara dig i ditt nuvarande boende. När du ansöker om ett boende utreder en handläggare hur ditt behov av hjälp ser ut.

Anhörigstöd

Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv. Du är välkommen att höra av dig till kommunens anhörigstöd.  

Så här ansöker du om hjälp

Ansökan lämnas till kommunens handläggare som utreder och beslutar. Om du får ett avslag på din ansökan om hjälp kan du alltid överklaga.

 

Kontakt

Om du är född datumet från 1e till och med 6e i månaden kontaktar du Rebecca Wenström på 0325-183 06

Om du är född datumet från 7e till och med 14e i månaden kontaktar du Eira Antikainen på

0325-184 54

Om du är född datumet från 15e till och med 22e i månaden kontaktar du Berbir Teljigovic på
0325-184 50

Om du är född datumet från 23e till och med 31e i månaden kontaktar du Iman Mohamsson på 0325-181 94

Sandra Holmén arbetar med uppföljningar och kan nås på

0325-184 28

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 12 juni 2020