Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Demens

Det finns olika former av stöd och hjälp till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga.

Beskriver min bild

Hemtjänst

Inom hemtjänsten finns omvårdnadspersonal som har särskild kunskap om hur demenssjukdomar påverkar en människa och hur vi bäst bemöter, stöttar och hjälper en drabbad person.


Information om hemtjänst.öppnas i nytt fönster

Avlösning i hemmet

Avlösning är till för dig som inte kan vara ensam. Omvårdnadspersonal från hemtjänsten kommer hem till dig och är med dig när din sammanboende gör något annat.


Information om avlösning i hemmet.

Dagvård

På dagvården finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Syftet är att du ska få social samvaro och stimulans. För din sammanboende kan det även innebära en stunds avlösning.


Information om dagvård.öppnas i nytt fönster

Växelvård

Växelvård innebär att du vistas en eller två veckor av fyra på ett korttidsboende för att avlasta din sammanboende.


Information om växelvård.öppnas i nytt fönster

Vård och omsorgsboende

Till ett vård- och omsorgsboende kan flytta när ditt behov av stöd, hjälp och tillsyn är så stort att det inte längre kan ges till dig i ditt hem.

På vård- och omsorgsboendet finns alltid tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska.


Information om vård- och omsorgsboende.öppnas i nytt fönster


Boende för dig med demenssjukdom finns i:

*Östra Frölunda på Östrabo Gläntan

*Svenljunga på Klockaregården Rosengränd och Blå Viol

*Sexdrega på Skogslyckan och Bofinken

Anhörigstöd

Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv. Du är välkommen att höra av dig till kommunens anhörigstöd.  

Hur gör jag för att få stöd och hjälp?

Du ansöker hos våra omsorgsutredare.

Du kan ansöka skriftigen på en ansökningsblankett eller muntligen genom att ringa omsorgsutredare.


Blankett: Ansökan om vård- och omsorgsboende, växelvård och dagvård.PDF

Blankett: Ansökan om hemtjänst.PDF


Kontaktinformation till omsorgsutredarna

Ditt födelsedatum

Omsorgsutredare

Telefon

E-mail

Om du är född den 1-10 i månaden

Sandra Holmén

0325-184 28

E-mail

Om du är född den 11-20 i månaden

Eira Antikainen

0325-184 54

E-mail

Om du är född den 21-31 i månaden

Iman Mohamsson

0325-181 94

E-mail

1-31 Planerar hem dig från sjukhus.

Boendesamordnare

Berbir Teljigovic

0325-184 50

E-mail

Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 06 november 2020