Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Äldreboenden

Boende för äldre finns i två former i kommunen, bostad med god tillgänglighet samt  vård- och omsorgsboende.

Beskriver min bild

Vad är skillnaden?

En bostad med god tillgänglighet är en lägenhet som ligger i nära anslutning till ett vård och omsorgsboende med närhet till service, trygghet och social gemenskap. Den hjälp du behöver får du av hemtjänstpersonal.

 

Ett vård och omsorgsboende är en lägenhet i en huskropp med flera lägenheter och där det finns omsorgspersonal i tjänst dygnet runt.

Var finns de olika boendena?

Bostad med god tillgänglighet finns i Secdrega, Svenljunga, Överlida och Östra Frölunda

Vård- och omsorgsboenden finns i Svenljunga tätort på Klockaregården, i Sexdrega på Lysjölid samt i Östra Frölunda på Östrabo.

Vem kan få vård- och omsorgsboende eller bostad med god tillgänglighet?

För att få en sådan bostad ska ditt behov av hjälp vara så omfattande att du har svårt att klara dig i ditt nuvarande boende. När du ansöker om ett boende utreder en handläggare hur ditt behov av hjälp ser ut.

Så här ansöker du

Ansökan om vård- och omsorgsboende samt bostad med god tillgänglighet prövas enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs till kommunens handläggare som utreder och beslutar. Om du får ett avslag på din ansökan kan du överklaga.  

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 11 oktober 2018