Du är här:

Kristeam och krishantering

Vi har kristeam som kallas in för att stödja människor som drabbats av en allvarlig olycka eller i annan krissituation.

små hjärtan gjorda i trä, med olika färger

När en allvarlig händelse inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Kommunen har det yttersta ansvaret för att människorna som bor, arbetar och vistas inom kommunens geografiska område får det stöd och den hjälp som de behöver enligt Socialtjänstlagen (2001:4.).

Kristeamet aktiveras vid större kriser och i den akuta situationen kan handla om att:

  • upplåta lokaler där drabbade personer får sina omedelbara behov av skydd, värme, trygghet och mat tillgodosedda
  • hålla ihop familjer
  • ge stöd till barn och ungdomar
  • underlätta för anhöriga att komma i kontakt med drabbade
  • ge stöd och information till närstående
  • verka i det akuta skedet i väntan på att ordinarie resurser tar över

.

Kontakt
Sandra Larewall, Socialchef, 0325-184 37

Uppdaterad: