Du är här:

Barnahus Älvsborg

Barnahus Älvsborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott.

Samverkan för barnens bästa

På ett barnahus samarbetar socialtjänsten, sjukvården, polis, och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättsäkert bemötande. Arbetsmodellen underlättar och effektiviserar handläggningen och stärker barnets skydd.

Syftet med Barnahus Älvsborg är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Webbplatsen för Barnahus i Älvsborg via Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: