Tillbaka till startsidan

Du är här:

Sevesoanläggningar

För att förebygga allvarliga olyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. En sevesoanläggning kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

Det finns en högre och en lägre kravnivå för sevesoverksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärderför att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Gränsmängderna definierar kravnivåerna.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalierolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som klassas som sevesoanläggningar. Informationen som allmänheten har rätt att få ta del av är vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka. Kommunen har ansvaret för att de personer som skulle kunna beröras av en allvarlig kemikalieolycka vid verksamheten får denna information. I Svenljunga kommun hanteras detta av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Svenljunga kommun finns ingen anläggning som klassas med den högre kravnivån. Däremot finns det för närvarande en i den lägre nivån:

  • Skanskas bergtäkt i Billeberg, Sexdrega
Relaterad information

.

Kontakt

Uppdaterad: