MENY

Du är här:

Årets företagare

Varje år delar Svenljunga och Tranemo kommuner ut pris till årets turismprofil i Svenljunga och Tranemo, årets profil inom handel och service Svenljunga och årets profil inom handel och service Tranemo. Priserna inom handel och service delas ut i samverkan med våra handelsföreningar. Här kan du läsa mer om vilka kriterier som finns, hur du nominerar och hur vinnaren utses.

Beskriver min bild

Årets Turismprofil i Svenljunga och Tranemo kommun

Prisets syfte är att belöna och stimulera goda insatser som bidragit till utveckling av besöksnäringen i vårt område. Alla har möjlighet att nominera, webbformulär finns under nomineringstiden.

När nomineringarna kommit in utgår en utvald jury från olika kriterier. Kriterierna är:

  • Nytänkande
  • Internationalisering
  • Hållbarhet

Nytänkande

Nytänkande kan exempelvis innebära nya innovativa arbetssätt, till exempel nya metoder för marknadsföring, produkt- eller kvalitetsutveckling, nya sätt att förlänga säsongen. Det kan också vara att man bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, till exempel lokala initiativ eller samverkan med andra aktörer.

Internationalisering & nya marknader

Internationalisering och nya marknader kan till exempel vara att man arbetar aktivt mot utlandsmarknader eller nya målgrupper. Det kan vara att man ger information på flera språk, aktiva marknadsföringsaktiviteter, förbättrad bokningsbarhet utökade öppettider och tillgänglighet.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig faktor i besöksnäringen. Ett ökat hållbarhetsarbete kan exempelvid vara att man samverkar med högskola, universitet. Det kan också vara att man satsar på kompetensförsörjning av personal, bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar. Andra hållbarhetsaspekter är ekonomisk hållbarhet, till exempel visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning och/eller arbetar med kvalitetsfrågor. Ekologisk hållbarhet och miljö kan till exempel vara att man har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, när/härproduktion, användning av närproducerade produkter.

Årets profil Handel & Service

Med Årets Profil Handel & Service är syftet att belöna och stimulera nytänkande och spännande satsningar inom handel och service i Svenljunga respektive Tranemo kommun.

Mer info kommer...

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06
Emelie Romland, Kommunutvecklare, 0325-183 07

Uppdaterad: