Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Aktiv Kraft

Behöver du få en ökat självkänsla och självförtroende samt förbättra din hälsa? Ny kraft hjälper dig att få tillbaka din aktivitetsförmåga och att bli delaktig i samhället.

Beskriver min bild

Ny kraft finns på Tranemo Jobbcentrum och är en PRE-rehabilitering, vilket är det första steget i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Under en begränsad tid erbjuder vi arbetsrehabilitering med kartläggning och utredning av arbetsförmåga och förberedande eller motivationshöjande insatser. Syftet är att öka aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, öka självkänsla och självförtroende samt förbättra hälsa. Tillsammans med handläggare och individ läggs en plan för fortsatta insatser. Du kommer till oss via ansökanPDF från din handläggare.

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter är indelade i olika arbetsstationer. Där ingår bland annat kreativt skapande, friskvård, grön rehabilitering, montering, dator samt teori. Vid avslut sammanfattar vi din tid hos oss i en skriftlig dokumentation som du som deltagare och din handläggare tar del av.


Verksamheten finansieras till viss del av Sjuhärads samordningsförbund.

.

Kontakt

Uppdaterad: 24 september 2020