Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Aktiv Kraft

Behöver du få en ökat självkänsla och självförtroende samt förbättra din hälsa? Ny kraft hjälper dig att få tillbaka din aktivitetsförmåga och att bli delaktig i samhället.

Beskriver min bild

Ny kraft finns på Tranemo Jobbcentrum och är en PRE-rehabilitering, vilket är det första steget i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Under en begränsad tid erbjuder vi arbetsrehabilitering med kartläggning och utredning av arbetsförmåga och förberedande eller motivationshöjande insatser. Syftet är att öka aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, öka självkänsla och självförtroende samt förbättra hälsa. Tillsammans med handläggare och individ läggs en plan för fortsatta insatser.

Våra aktiviteter

Våra aktiviteter är indelade i olika arbetsstationer. Där ingår bland annat kreativt skapande, friskvård, grön rehabilitering, montering, dator samt teori. Vid avslut sammanfattar vi din tid hos oss i en skriftlig dokumentation som du som deltagare och din handläggare tar del av.


Verksamheten finansieras till viss del av Sjuhärads samordningsförbund.

.

Kontakt

Uppdaterad: 14 maj 2020