Tillbaka till startsidan

Du är här:

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Det är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningari viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet innefattar information i radio, TV och via SMS samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Regeringen har slagit fast att radio och tevevision är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Vi kan också begära att ett varnings-sms skickas till moblier, som befinner sig i ett visst område, för att varna personer.

VMA i varningssystem utomhus - Hesa Fredrik

Varningssystemet utomhus består av totalt cirka 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. De kan användas för varning vid alla typer av faror. Vi har inget varningssystem i vår kommun.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: