Tillbaka till startsidan

Du är här:

Stöd vid en kris

Vid en allvarlig olyckshändelse, katastrof eller vid en kris kan vi aktivera kommunens krisstöd för att kunna ge stöd på det kännslomässiga planet.

Krisstödet ska vara en resurs för psykologisk och social första hjälp vid större olyckor eller allvarliga händelser. Vi arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet..

Vi kan aktiveras vid en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna för psykiskt och socialt omhändertagande måste organiseras, ledas och användas på ett samordnat sätt.

Krisstödsgruppens initiala åtgärder i den aktuella situationen kan handla om att:

  • upplåta lokaler där drabbade personer får sina omedelbara behov av skydd, värme, trygghet och mat tillgodosedda
  • hålla ihop familjer, ge stöd till barn och ungdomar och underlätta för anhöriga att komma i kontakt med drabbade
  • ge stöd och information till närstående
  • verka i det aktuella skedet i väntan på att ordinarie resurser tar över.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: