Tillbaka till startsidan

Du är här:

pressmeddelande: Nya priser för färdtjänst

Västtrafik gör nu om sitt zonsystem till tre zoner, detta innebär att kommunen som avgiftszon försvinner. Eftersom Västtrafik är vår färdtjänstleverantör innebär detta också att vi behöver ändra vår prismodell för färdtjänst. Nya priser för färdtjänsten beslutades av kommunfullmäktige på sammanträdet måndagen den 12 oktober 2020. Dessa priser gäller från och med 1 mars 2021.

Ett mål med den nya prismodellen är att möjliggöra större valfrihet för färdtjänstresenärer. Dessutom ska den vara lättare att förstå och mer logiskt för resenären. Det ska vara lätt för den enskilde att beräkna vad resan kommer att kosta.

 

I korthet innebär den nya prismodellen att ju längre sträcka resenären åker, desto mer kostar resan. Den nya prismodellen innebär en startavgift på 50 kronor och en avgift på 3 kronor per kilometer om resan överstiger 10 kilometer (alltså från den 11:e kilometern).

 

Beräkningen av kostnad utgår från bostadsadressen. Kommungränsen är inte längre en faktor i beräkningen, vilket innebär ökad valfrihet och bättre förutsättningar för ett miljömässigt hållbart resande. Detta eftersom den nya prismodellen möjliggör att välja att åka till närmaste apotek eller affär istället för att alltid behöva välja Svenljunga centralort på grund av kostnad för färdtjänstresan. Den nya modellen gör dessutom ingen skillnad mellan vuxen och ungdom, samma pris gäller för alla.

 

Det leder till att vissa resor blir billigare än förut. Andra, längre resor blir dyrare. I den tidigare modellen har de som åkt kortare sträckor i själva verket ”bekostat” en del längre resor, alltså ett slags utjämningssystem. Exempelvis kostar en resa mellan Svenljunga tätort och Borås enligt nuvarande prismodell 133 kronor, med den nya prismodellen kostar samma resa 125 kronor. Däremot kommer det att kosta 152 kronor att resa med färdtjänst till Gislaved från Svenljunga tätort, istället för 133 kronor enligt den tidigare modellen.

 

Vi vill härmed även förtydliga att denna ändring inte handlar om någon slags besparing. Vår utgångspunkt är istället att våra kostnader hamnar på samma nivå. Västtrafiks ändring i zonsystemet kan framkalla förändrade resmönster och därmed förändringar i kostnaderna i framtiden.

Kontakt

Uppdaterad: