Tillbaka till startsidan

Du är här:

pressinbjudan presskonferens personuppgiftsincident

Det har inträffat en händelse som betyder att vissa personuppgifter kanske kan ha hamnat hos annan, obehörig, tredje part. Vi ser mycket allvarligt på händelsen och har anmält den till Datainspektionen samt gjort en polisanmälan.
Alla berörda informeras via post, breven skickades ut under fredagen 12 juli. För att så många berörda som möjligt ska hinna få informationen ber vi dig som får denna pressinbjudan att avvakta med att dela med dig av innehållet åtminstone till efter presskonferensen, stort tack.

På plats under presskonferensen finns:

  • Tommy Fock, barn- och utbildningschef
  • Patrik Harrysson, ordförande barn- och utbildningsnämnden
  • Christian Bonfré, digitaliseringschef
  • Dan Bodin, dataskyddsombud Boråsregionen

 

vad presskonferens
när måndag 15 juli, klockan 10.00
var kommunhusets Svenljungasal, Boråsvägen 13 Svenljunga

 

kontakt
Tommy Fock, barn- och utbildningschef

Telefon 0325-183 60 eller e-post tommy.fock@svenljunga.se

Christian Bonfré, digitaliseringschef

Telefon 0325-184 46 eller e-post christian.bonfre@svenljunga.se
Patrik Harrysson, ordförande barn- och utbildningsnämnden

Telefon 0325-180 00 eller e-post patrik.harrysson@politik.svenljunga.se
Dan Bodin, dataskyddsombud Boråsregionen

Telefon 070-948 73 31 eller e-post dso@borasregionen.se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Personalbyte och kopierade filer på ett USB-minne

I samband med ett personalbyte har avgående personal tyvärr inte hanterat överlämning av uppgifter enligt våra rutiner. Personen är inte längre anställd i Svenljunga kommun. Under personalbytet kopierade den före detta anställde filer till ett USB-minne för att flytta dessa men raderade därefter inte filerna. Under vecka 27 misstänker den före detta anställde att USB-minnet har blivit stulet. På USB-minnet finns bland annat kopior på filer som innehåller personuppgifter.


I verksamhetens normala arbete görs det dagligen olika former av anteckningar och dokumentation, där även vissa personuppgifter antecknas. Det handlar alltså om dokument och personuppgifter som vi behöver skapa och använda för att driva verksamheten. De kopierade filerna kommer från tiden vårterminen 2017 till höstterminen 2018 ur vår verksamhet i Högvads rektorsområde (skola/förskola/fritidshem i Holsljunga, Mjöbäck eller Överlida).

Vad vi har gjort sedan vi fick kännedom om händelsen

I början av vecka 28 informerades vi om att USB-minnet existrerar och förmodas stulet. Detta är en ny form av händelse för oss, och vi gör allt vi kan för att både ta reda på vad som har hänt med uppgifterna, exakt vilka uppgifter det handlar om och hur vi kan stoppa liknande från att hända i framtiden.

 

Vi har tillsatt en särskilt grupp som under veckan arbetat igenom originalmaterialet för att identifiera vilka typer av personuppgifter och dokument det handlar om. Vi har satsat på att jobba både skyndsamt och noggrant. Alla berörda informeras via brev som beskriver händelsen samt vilka personuppgifter om den enskilde befinner sig i materialet och i vilka dokumenttyper.

 

Vi har kontrollerat våra interna rutiner och planerar ytterligare informationsinsatser för vår personal. Enligt våra rutiner ska USB-minnen inte användas till lagring, och all överföring av data mellan avgående och ny personal ska ske genom vår IT-enhet. Data- och informationssäkerhet är en viktig fråga för oss och vi har redan under våren förstärkt våra utbildningsinsatser, bland annat genom digitala kurser för all vår personal om just data- och informationssäkerhet samt GDPR.

 

Mer information om vår personuppgiftshantering finns på www.svenljunga.se/gdpr

Kontakt

Uppdaterad: