Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Brottsförebygganderådet

Vi arbetar för att öka tryggheten och förebygga brott i vår kommun. Det är många organisationer och aktörer i samhället som deltar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi arbetar i olika grupper med olika inriktningar. På denna sida beskivs arbetet.

Beskriver min bild

Grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan är att öka tryggheten och förebygga brott. Arbetet sker i samverkan med Brottsförebyggande rådet och kommunpolisen. Representanter för grannsamverkansgrupperna träffas minst en gång per år för att förbättra och utveckla samarbetet. Träffarna sker tillsammans med grannsamverkansgrupper i Tranemo kommun.

Samverkan med polisen

Polisen i Västra Götaland genomför regelbundet undersökningar tillsammans med kommunerna om upplevd trygghet och oro för brott. Resultaten ligger till grund för det samverkansavtal som varje kommunen har tillsammans med polisen. Där görs en prioritering och långsiktig inriktning för det gemensamma arbetet.

 

Vi har tillsammans med Lokalpolisområde Borås skapat ett medborgarlöfte om att prioritera insatser mot ungdomars narkotikamissbruk. För att motverka användingen av narkotika krävs att vi tillsammans intensifierar det brotts- och drogförebyggande arbetet med både generella och selektiva insatser.

Medborgarlöftet i sin helhet finns att läsa här »PDF 

Brottsförebyggande rådet

Det Lokala brottsförebyggande rådet i kommunen ansvarar för frågor kring trygghet och brottsförebyggande arbete och fungerar som ett nätverk för informationsutbyte och samordning. 

 

Rådet består av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, ledande politiker, tjänstepersoner från kommunen samt representant från räddningstjänst, kommunpolis, naturbruksgymnasiet och Svenbo. Även representanter från respektive företagarförening och grannsamverkansgrupperna finns med.

Protokoll från Lokala brottsförebyggande rådet

Läs protokollen från brottsförebyggande rådet »

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 29 augusti 2018