Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av flera områden och mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. På denna sida kan du läsa om resultaten från de senaste rapporterna.

Beskriver min bild

Vid senaste undersökningen 2020 deltog cirka 260 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) till ett bra verktyg för att jämföra kommuner med varandra. KKiK utvecklas tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och kommunerna själva.

Undersökningen jämför tre olika områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö                                                                                                                             

Resultaten av dessa tre områden bygger på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område. I rapporten jämförs resultat, upplevd kvalitet, väntetider, utbud av service samt resurser (kostnader) med andra deltagande kommuner. Kommunerna "rankas" utifrån resultat. De 25 procent bästa får grön färg, de 25 % sämsta får röd färg och de emellan (50 %) får gul färg.

Läs mer om Svenljunga i KKiK-mätningen 2020PDF

Viktigt att utveckla vår kvalitet

Svenljunga kommun arbetar sedan flera år med att förbättra resultatstyrning och kvalitet. Fullmäktige har fastställt tio fullmäktigemål och de bryts sedan ner i nämndmål och enhetsmål som rapporteras tillbaka till fullmäktige. KKiK-måtten ger information om hur Svenljunga kommun ligger till i jämförelse med övriga kommuner. Här kan du läsa mer om fullmäktigemålen

Tidigare rapporter av Kommunens kvalitet i korthet
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: