Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Internationellt arbete

Vi har till uppgift att sprida kunskap och information om EU. Vi är delaktiga i Europa Direkt Sjuhärad och driver flera projket med samarbeten över gränser. Europa är det prioriterade området, men vi är även aktiva internationellt.

Beskriver min bild

Den största delen av vårt internationella arbete sker genom personliga möten. Ibland tar kommunledningen emot utländska besök. Det kan vara till exempel politiska besök, studiebesök eller handla om konkreta samarbeten och erfarenhetsutbyten. Även våra representanter besöker andra länder. Vi har kontinuerlig kontakt med våra vänorter.

Samordning av arbetet

Samordningen av vårt internationella arbete sker på kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. Enheten ger stöd till kommunstyrelsen i det internationella arbetet och ansvarar för kommunledningens internationella besök.

Det är flera enheter som aktivt deltar i internationella projekt. Dessa har rapporteringsansvar till sin egen förvaltning, till kommunstyrelsens arbetsutskott samt till kanslienheten. Detta för att sprida erfarenheter och kunskaper.

Nätverk, vänorter och EU-samarbete

Vi har ett flertal projekt där samarbeten sker över gränserna inom EU. Framförallt vår arbetsmarknadsenhet driver ett flertal projekt där mycket kunskap och utvecklingspotential inhämtas. Vi deltar aktivit i vårt lokala EU-nätverk och samarbetar med Europa Direkt Sjuhäradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vi deltar aktivt i projekt som kan bidra till vår utveckling och som ligger i linje med våra mål. Vi knyter internationella kontakter, möter utländska gäster samt deltar aktivt i internationella organisationer, konferenser, program och projekt. Nationsgränsen får inte vara ett hinder för att resa när detta kan bidra till vår utveckling. Behovet och kostnaden för en resa, inom eller utanför landets gränser, vägas alltid noggrant mot nyttan av att resan genomförs. Det är inte den andra regionens geografiska plats som avgör vilka vi väljer att samarbeta med, utan den nytta vi har av ett samarbete.

Vänorter

Vi har idag två vänorter, Rehnalänk till annan webbplats i Tyskland och Tamsalulänk till annan webbplats i Estland. Dessutom har vi ett vänskapsavtal med staden Chizhou City i Kina.

 

Vänorter mellan kommuner startade efter andra världskriget som en fredsrörelse för att skapa förståelse mellan länder och folk. Det har bidragit till ökade kontakter mellan medborgarna i EU´s medlems- och kandidatländer och även internationellt. Vänortsamarbetet utgör idag en betydelsefull plattform i kommunernas internationalisering och spänner över en rad verksamhetsområden, ofta i projektform.

Målsättningen är att

  • skapa vänskap mellan kommunerna och dess invånare för att skapa en hållbar förbindelse.   
  • åstadkomma kontakter mellan invånarna, kommunerna, olika organisationer och företag med liknande mål och intressen.    
  • stimulera utbytet av kunskap och erfarenhet samt att sprida sakkunskap om kommunerna och dess strukturer.    
  • samarbeta inom fältet av de lokala myndigheterna och att utbyta information om organisation och administration.   
  • sprida kunskap om demokrati och jämlikhet.

 

Inom samarbete prioriteras områderna demokratifrågor, företag och sysselsättning, social välfärd, utbildning, turism, kultur, sport, miljö, infrastruktur och ungdom. 

Vänskapsavtal med Chizhou City

Ett vänskapsavtal undertecknades i september 2008, det byter att istället för en traditionell vänort ska detta ses mer som en systerstad. Vänskapsavtalet bidrar till att vi lär mer om varandra och till affärer mellan företag i Chizhou City och Svenljunga kommun.

 

Representanter för miljonstaden Chizhou City och teindustrin har besökt Svenljunga för att utbyta erfarenheter och knyta orterna närmare. Chizhou City är den första ekologiska demonstrationsregionen i Kina och dessutom ett mycket turistfokuserat område. Att lära sig mer av kinesernas framgångar inom handel och turism är en möjlig effekt av samarbetet. Ytterligare en effekt som detta samarbete kan leda till är att öppna upp för nya kontakter mellan företag. 

Basfakta kring Chizhou City

Yta: cirka 8 200 kvadratkilometer
Invånarantal: cirka 1,6 miljoner

Chizhou City en stad som är belägen i den sydvästra delen av Anhui provinsen i Kina. Stadens historia är mer än 1 380 år gammal. Staden är den första ekologiska ekonomiska demonstrationsregionen i Kina. Kommunen ligger längs Yangtzefloden, en 160 kilometer gyllene vattenväg. Hamnen kan ta emot fartyg som väger 5 000 ton. Skogsbeståndet täcker cirka 56 procent av arealen. Klimatet är milt och behagligt, genomsnittliga temperaturen är 16 grader.

 

Turismen står för den största näringen. Ett av Kinas fyra mest kända buddistberg finns i området. Det finns flera naturreservat och nationalparker med imponerande naturupplevelser. De dtora naturresurserna är ris, bomull, oljeväxter, te, silke och traditionell kinesisk medicinkultur. Området har också stora tillgångar på diverse mineraler.

 

Chizhou är en ung stad med stora mineralfyndigheter, turism, ekologiska resurser ett konstant arbete med att stärka miljöarbetet. Den ekonomiska utvecklingen har skyndats på av nya reformer och innovationer.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 14 november 2019