Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2022-04-04 Asfaltering på Lysjövägen och fler hundlatriner i centrala Sexdega

Vid asfaltering av Lysjövägen bör trottoar beaktas! Det går många på den här vägen; till affären eller bussen till exempel.


Det behöver sättas upp fler hundlatriner i centrala byn.

2021-04-04 Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid underhållande asfaltering toppas befintlig gata.

En trottoar eller cykelväg blir en mer omfattande åtgärd som påverkar faktorer som placering av brunnar mm.

I nuläget finns inga planer på andra åtgärder än löpande underhåll på denna gata.

Hundlatriner placeras i anslutning till gång och cykelvägar och andra gångstråk.

Vi kommer att titta över placeringarna i Sexdrega för att utvärdera behovet av förändring.


.

Uppdaterad: