Tillbaka till startsidan

Du är här:

2021-10-16 Cykelbana mellan Strömsfors och Svenljunga

Vi boende i Strömsfors vill att cykelbanan mellan Strömsfors och Svenljunga prioriteras. Eftersom lokaltrafiken är undermålig, särskilt under helgerna, så skulle cykelbanan bli en viktig komponent i infrastrukturen för oss boende.

2021-11-01 Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen

Svenljunga kommun kommer under hösten 2021 att anlägga en gång och cykelbana från väg 1582 förbi Driving rangen vid Kinds GK.

Denna etapp kommer att avslutas vid gångvägen ner till gångtunneln under väg 156.

Höstens arbete kommer inte att innefatta asfaltering. Gång och cykelbanan får sätta sig över vintern för att sedan asfalteras till våren.

När denna etapp är klar är uppdraget att bygga vidare ut mot Änglarp. Vad gäller denna sträcka så är det i dagsläget inte klart med alla markägare. Vi kan därför inte redovisa någon tidsplan för detta projekt som det ser ut idag.

Väl framme i Änglarp är planen att skylta cykelvägen på grusväg in mot nya återvinningscentralen i Svenljunga tätort. Det finns även planer på att bygga vidare på banvallen mot Axelfors och Holsljunga. Detta ligger dock några år fram i tiden.

Den som vill ha ytterligare detaljer runt dessa projekt är välkommen att kontakta Gatuenheten.

.

Uppdaterad: