MENY

Du är här:

2021-09-12 Planer för laddinfrastruktur

Vad har kommunen för planering/ strategi för offentlig laddning av elfordon?

När jag sökte på laddställen fick jag upp att det finns en vid kommunalhuset är den för allmänheten ?

2021-09-12 Svar från kommunstyrelseförvaltningen

Svenljunga kommun tog beslut under 2020 att arbeta fram en laddinfrastrukturplan i samarbete med Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen. Tidsplanen var att arbetet skulle påbörjas i början av 2021 och förslag till laddinfrastrukturplan ska presenteras i december 2021.

Laddplatserna vid kommunhuset får brukas av besökare till kommunhuset. I enlighet med kommunens klimatmål pågår arbete med att sätta upp fler laddstolpar för kommunens verksamheters användning. Allmänna och kommersiella laddstolpar kommer hanteras i enlighet med den kommande regionala laddinfrastrukturplanen.

Kontakt

Uppdaterad: