Du är här:

2021-07-18 Klagomål hög hastighet

Har i dag varit och hjälpt till vid Hjärtareds gård utanför Sexdrega och fick i morse vid 9-tiden bevittna hur en personbil (mörk kombi) med Svenljunga kommuns logga på sidan körde förbi i onödigt hög fart. Eftersom vägen passerar mellan boningshus och stall utgör er personals hastighet en fara för människor och djur vid gården.

 

På Hjärtared drivs ridskola och under sommaren hålls ridläger. Här finns alltså både katter, hundar, hästar och barn i alla åldrar. Alla passerar vid någon tidpunkt över vägen eller uppehåller sig vid vägen eller rider och cyklar på vägen. Vi vill att ni upplyser er personal som kör mellan Sexdrega och Ljushultområdet om vilka risker de tar när de håller hög hastighet när de passerar över gårdsplanen. Både människor och djur kan bli påkörda.

 

Det är i och för sig lagligt att köra i den hastighet som hölls, men knappast lämpligt med tanke på den verksamhet som bedrivs på gården samt att vägen på detta ställe gör en rejäl krök. Vi förutsätter att Svenljunga kommun värnar om sina invånare, både verksamhetsutövare, barn och fyrbeningar. Visa hänsyn! Sänk farten vid passage över gårdsplan/ridskola.

2021-07-19 Svar från kommunstyrelseförvaltningen

Tack för din synpunkt. Självfallet värnar vi på kommunen om våra invånare, barn och fyrbenta vänner. Vi har skickat vidare din synpunkt till alla våra förvaltningar så att våra medarbetare är medvetna om verksamheten vid gårdsplanen/ridskolan. 

Kontakt

Uppdaterad: