Du är här:

2021-06-21 Otrevligt bemötande på Moga Returen

Upplevde otrevligt bemötande från en av de anställda på mogareturen. Personen var otrevlig och rev i mina sopor.


2021-06-22 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beklagar att du känner att du blivit dåligt bemött på Moga Returen. Bemötande är ett viktigt verktyg för våra medarbetare för att kommuninvånare och verksamheter hela tiden ska bli bättre på att sortera avfallet som lämnas där. Bemötande är därför något vi jobbar med kontinuerligt genom olika typer av utbildningar för personalen.

 

Strävan efter bättre sortering är också anledningen till att man inte får slänga fulla sopsäckar i containrarna utan att dessa ska tömmas på sitt innehåll vid containern. Det kan säkert upplevas som påträngande, men det finns en mycket god anledning till att vi jobbar så.

Det finns många vinster i att vi sorterar bättre både för miljö och ekonomi. Ju mer vi kan återbruka eller materialåtervinna istället för att förbränna eller deponera ju mindre blir vår miljöpåverkan.

 

Ur ekonomisk synvinkel så leder en bra sortering till att vi får bättre priser vid upphandling av nya avtal och det minskar också risken att avfallet innehåller avvikelser vid ankomst till behandlingsanläggningen vilket kan innebära viten för kommunen eller vår entreprenör. Kostnader som i slutändan landar på er kunder som betalar avgifter enligt avfallstaxan till kommunen.

Kontakt

Uppdaterad: