Du är här:

2021-06-15 Plastband på matavfallspåsar

Byt ut plastbanden runt matavfallspåsarna till pappersband som kan komposteras.


2021-06-18 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi har varit i kontakt med vår leverantör av matavfalspåsar Svebco som har följande svar på frågan:

 

"Vi tittade redan 2016 på buntband i papper. Vi vill verkligen få bort plasten, vi har alltmer slutat med att sätta emballage i plast runt pallar och jobbar för att inte sälja mer "plastade buntar med påsar" till våra kunder. Men det som kom fram när det hade testats komposterbara/recycable band var att det inte höll bra nog. De tålde inte heller samma hantering och kostnaden var väldigt hög i jämförelse med nuvarande band. Varpå vi valde att inte gå vidare. Vi följer utvecklingen och ser om det i framtiden blir bättre och billigare för att kunna göra ett byte."

Kontakt

Uppdaterad: