Tillbaka till startsidan

Du är här:

2021-04-23 Ombyggnad av Boråsvägen

Hur kan man pausa ombyggnationen på Boråsvägen utan att fotgängare ges möjlighet att ta sig över fyrvägskorsningen på ett säkert sätt?

 

Hade man inte kunnat göra ett övergångsställe på samma sida som Svenljunga Bilteknik och därefter fortsatt med en trottoar tom Möbelcarlsson?

 

Barn boende längsmed Boråsvägen ska på ett säkert sätt kunna ta sig till skolan. Vuxna som till fots ska ta sig till jobbet via korsningen samt deltagare inom LSS-verksamheten som jobbar på Hantverkshuset tar sig nu på ett osäkert sätt genom korsningen.

 

Har någon ansvarig tittat på hur det ser ut med diket?

 

2021-04-06 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ombyggnaden av Boråsvägen är uppdelad i 2 etapper.

 

Pengarna för att bygga dessa delar har varit uppdelade på olika år samt att möjligheten att söka pengar från Trafikverket för medfinansiering har varit uppdelad.

 

Som vi ser det så är inte korsningen farligare idag än innan åtgärderna påbörjades. Vi har en förhöjd korsning som bidrar till fartsänkning på sträckan.Med den förhöjda korsningen kändes det som ett naturligt stop för etapp 1 efter korsningen.

 

Etapp 2 är planerad till 2022 och kommer att ge hela gatan fina gång och cykelmöjligheter i en säker trafikmiljö.


.

Uppdaterad: