Du är här:

2021-03-21 Grönområdet mellan Tegelvägen, Kärrvägen och Myrvägen i Sexdrega

Detta är inget klagomål egentligen utan en önskan.

 

Nu är det dax att ni tar tag i grönområdet mellan Tegvägen, Kärrvägen och Myrvägen i Sexdrega. Pratade med en dam på kommunen 2018 om röjning, då fick jag till svar att det skulle ske 2019 och nu är det 2021.

 

Tycker att ni borde ta bort träd som har fallit, träd som är påväg att falla, röja sly och ta bort sly som ni har låtit ligga kvar från röjningen för många år sedan. Det är många som går förbi där på gångvägen och jag tror inte att det bara är jag som tycker att det ser bedrövligt ut.

2021-03-23 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nedan ser du vår skogsförvaltares svar på din fråga.

 

Nästa tidpunkt för åtgärd i skogsbruksplanen är 2025. Området klassas som NS (naturvård skötsel) vilket innebär att grövre död ved bör sparas. Med tanke på mängden människor i området kan man dock lägga ned veden på marken för att undvika att de utgör en risk vid blåst.

 

Utdrag ur skogsbruksplan om området:

Beskrivning

Olikåldrig lövdominerad skog i anslutning till bebyggelse. I den norra delen delvis försumpat med äldre tall och gran.

 

Mål

Nyskapande av höga naturvärden. Utveckla gles lövdominerad skog med gamla grova träd. Gynna rekreationsvärden.

 

Åtgärd

Röjning av underväxt. Naturvårdande gallring för att gynna dimensionsutveckling. Försumpad del lämnas huvudsakligen för fri utveckling.

Kontakt

Uppdaterad: