Du är här:

2021-03-01 Avfallshantering för hyresgäster

Jag bor i en Svenbolägenhet och det förundrar mig att vi som hyresgäster inte omfattas av den avfallshanteringen som övriga innevånare i kommunen har.

2021-03-05 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är så att idag är anslutning till fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och tidningar frivilligt om än att vi har en taxa som styr väldigt mycket mot fyrfack (FNI) då det är betydligt billigare än att ha kärl endast för restavfall.

Svenbo har av olika skäl valt att till en början inte välja FNI men de har ett litet testprojekt i Mjöbäck. När det har utvärderas kan jag tänka mig att de tar ett större beslut. Jag tycker du som hyresgäst ska vända dig till din hyresvärd och säga till dem att du vill ha FNI. Vet de att det finns en efterfrågan blir det lättare för dem att prioritera detta.

Det ska även nämnas i sammanhanget att det finns lagkrav som innebär att från 1/1 2023 så ska alla bostadsfastigheter anslutas till FNI. Det skulle egentligen börjat gälla från 2021 men på grnd av problem att genomföra det på väldigt kort tid så har regeringen fått besluta om ett senare införande.

Genom den nya lagstiftningen ska producenterna ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar än i dag då merparten av kostnaderna läggs över på kommunerna och fastighetsägarna.

Kontakt

Uppdaterad: