Du är här:

2021-01-26 Information om avgifter för vatten och avlopp

Jag har sökt efter information om avgifter för vatten och avlopp för min fastighet och det enda jag hittar är nedanstående dokument.

https://www.svenljunga.se/download/18.24fc83b0176b476c6b712e1/1610089456450/VA-taxa%202021.pdf Länk till annan webbplats.

För mig som vanlig medborgare, är det ytterst svårt att överhuvudtaget hitta dokumentet och dessutom mycket svårt att förstå vad som gäller min fastighet.

2021-01-27 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

VA-enheten har inte lagt ut några räkneexempel då storleken på anläggningsavgiften för vatten och avlopp beror på ett stort antal parametrar så som typ av fastighet, om man ska ha en eller flera ledningar framdragna, storlek på tomt, vilka tjänster som ligger inom verksamhetsområde, mm.

Det kan bli svårt att på ett lättförståeligt sätt visa alla varianter som påverkar storleken på anläggningsavgiften. Men vi kommer att tydliggöra på hemsidan hur man tar kontakt med VA-kundtjänst för att där få ett pris på anläggningsavgiften.

Kontakt

Uppdaterad: