Tillbaka till startsidan

Du är här:

2020-12-02 Avverkning på Näset i Holsljunga

Vi har varit nere  i Holsljunga och gått en tomte promenad på Näset som startade vid campingen. Under vandringen upptäckte vi att det avverkats. Vi frågade folk på orten när det gjorts och de sa två år sedan. Det ser otroligt ovårdat ut. 

 

Vi önskar ju att vi ska få turister till oss. Tyvärr så störde ju detta skönheten. Det är ju en fantastisk plats som vi behöver värna om. 

 

Antar att ni tänker göra något åt det men blivit fördröjda?

2020-12-07 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

På Näset gjordes en insats för ungefär ett år sedan, innan dess var det cirka 10 år sedan något gjordes och då kan det bli en hel del ris och röjstammar. Kommunens arbetslag har varit där under senaste halvåret och rensat med prioriteringen på ytan mellan gångstråk och sjön.

 

De har flisat mycket och eldat resten men in mot mossen från stigen ligger mycket kvar. Det mesta är björk i ungskogsröjning som kommer att förmultna snabbt men även en del granar som inte förmultnar lika snabbt. Vid röjning, gallring och liknande åtgärder brukar det ses som positivt och ibland ett krav att lämna kvar död ved för den biologiska mångfalden. Men absolut att det kan se lite tråkigt ut under en period innan det brutits ner och ”lagt sig ner” men det ligger mycket i Skogsstyrelsens mantra – död ved ger liv.

.

Uppdaterad: