Du är här:

2020-10-20 Gatubelysning i Lockryd

Vi har flera barn som snart behöver börja ta sig själva till busshållplatsen som finns borta vid Lockryd, från det nybuggda området i Sandsjön. Det finns inte någon gatubelysning från området bort till Lockryd, vilket upplevs som väldigt otryggt.

 

Kommer ni planera ett arbete för det?

 

2020-10-23 Svar från Gatu- och fritidschef, Fredrik Skoog

Jag förstår att sträckan kan upplevas som mörk eftersom det är bra belysning utmed sjön och sedan blir obelyst sista biten upp till Lockryd. När vi skulle sätta belysningen utmed sjön diskuterades belysning även på denna sträcka.

 

Eftersom kommunen endast belyser GC banor i tätbebyggt område avslogs det förslaget. Så svaret på din fråga är att kommunen inte planerar att belysa denna sträcka som det ser ut i nuläget. Sedan vet vi ju att det är ett område som ständigt utvecklas så vad som händer framöver är svårt att svara på.

Kontakt

Uppdaterad: