Du är här:

2020-02-18 Hyra för återvinningskärl

Jag är inte nöjd.

 

Tillverkare, förpackare, försäljare får betala avgift för förpackningar som ska omhändertas för återvinning. I slutändan är det kunden som betalar det med produkten man köper.

 

Alltså ska systemet redan vara betalt, varför kan kommunen ta hyra för återvinningskärl? Jag betalar ca 500 kr/kg avfall.


2020-10-13 Svar från Avfalllschef Magnus Eriksson

Tack för din synpunkt. Jag får börja med att ursäkta mitt sena svar.

 

Det är mycket rikigt så att producenterna ska stå för kostnaderna med att återvinna de förpackningar de sätter på marknaden idag. När vi samlar in förpackningar med fyrfackssystemet på uppdrag åt producenterna har vi en kostnad på ca 5,50 kr/kg. En kostnad som är jämförbar med andra kommuner med fyrfacksystem. Ersättningen vi får från producenterna ligger i genomsnitt på knappt 0,50 kr/kg. Tyvärr så tar producenterna inte sitt ekonomisk ansvar fullt ut för förpackningsåtervinningen utan prioriterar ekonomi före service och miljö. Det innebär att kostnaden istället hamnar på kommunens avfallsbetalare.

 

När vi utredde förutsättningarna för fyrfackssystemet som infördes under 2019 framkom det att invånarna lämnade ungefär lika mycket förpackningar i restavfallet som på "Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer. Det innebar inte bara att 50 % av alla förpackningar eldades upp istället för att de gick till FTI:s materialåtervinning utan också att resultatet var en bit från det nationella målet om en återvinningsgrad på 55 % för förpackningar. Ökad materialåtervinning är något som politikerna tyckt är viktigt och ett tungt argument för att införa fyrfacksystemet. För att bli bättre på återvinning behöver det vara lätt att göra rätt, en hög servicegrad ger mer och bättre återvinningsmaterial. Med fyrfacksystemet blir materialet lättare att återvinna och mindre material måste eldas upp då det inte går att materialåtervinnas. Återvinningsgraden i processen framför insamlade mängder av förpackningsavfall är något som betonas i de nya nationella målen för materialåtervinning av förpackningar.

 

Sommaren 2018 beslutade regeringen att alla invånare i Sverige ska ha tillgång till insamling av förpackningar där man bor. Det ska gälla 60 % av invånarna till 2023 och 100 % av invånarna i Sverige till 2025. I den nya förordningen har det också förtydligats att producenternas ekonomiska ansvar skall gälla fullt ut. Vi ser därför fram emot att avfallskollektivet i Svenljunga kommun inte längre ska behöva bära förpackningsproducenternas kostnader för materialåtervinning.Kontakt

Uppdaterad: