Tillbaka till startsidan

Du är här:

2020-08-18 Kajor

Kommer kommun att göra något åt alla kajor i byn.

Tycker det är en sanitär olägenhet.


2020-08-21 Svar från Samhällsbyggnadschef Fredrik Ekberg

Frågan om kajor, främst i Svenljunga centralort men även andra orter hanteras inom samhällsbyggnadsnämnden som bland annat besvarat medborgarförslag om åtgärder mot kajor.

Genom den tillsyn, besök och samtal som Miljö- och byggenheten har med de olika verksamheterna i våra orter kan man konstatera att många åtgärder vidtagits för att minska kajornas möjlighet att få tag på mat.

Som invånare kan man uppfatta de flockar av kajor som samlas i Svenljunga som mycket störande på grund av nedsmutsning och ljud, men de utgör idag ingen olägenhet för människors hälsa (tidigare sanitär olägenhet) enligt miljöbalkens definition.

När det gäller direkta åtgärder för att minska antalet kajor, till exempel fällfångst eller avskjutning, har kommunen via samhällsbyggnadsnämnden idag inga planer på att genomföra sådana åtgärder, främst på grund av kostnaden. Tidigare har fällfångst genomförts under ett antal år, fram till 2016..

Uppdaterad: