Tillbaka till startsidan

Du är här:

2020-07-26 Behov av övergångsställe på väg 156 (Göteborgsvägen).

Skriver med anledning av bristen på övergångsställe vid återvinningscentralen nedanför högvalla.

 

Många barn går över där, både som genväg till Landboskolan och flera av dem som bor upp där samt personer som skall lämna återvinning till och från fotbollsträningen. Många går också över med sina hundar då dem går slingan där bakom.

 

Det kommer bilar väldigt fort där och jag vill inte behöva veta att något barn blivit överkört och jag tror att fler skulle sakta ner och stanna om det fanns ett övergångsställe även om det är obevakat.

2020-07-28 Svar från gatu- och parkingenjör Amanda Öberg


Tack för din synpunkt angående behov av övergångsställe på väg 156 (Göteborgsvägen).

 

Det är inte kommunen utan Trafikverket som är väghållare för väg 156. Trafikverket genomförde 2017 en åtgärdsvalsstudie av väg 156 genom Svenljunga tätort där de undersökte brister och gav förslag på möjliga åtgärder.

 

Du hittar den här:

https://trafikverket.ineko.se/se/%C3%A5tg%C3%A4rdsvalsstudie-v%C3%A4g-156-svenljunga-t%C3%A4tort Länk till annan webbplats.

 

Efter vad jag har fått till mig är ett övergångsställe på just den platsen du beskriver en av de åtgärder som de avser att gå vidare med, men eftersom det är Trafikverket som är ansvariga för vägen och dess åtgärder får jag hänvisa till dem för mer information.

.

Uppdaterad: