Du är här:

2020-07-10 Sänkning av hastigheten på Ullasjövägen

Hej,

Har ett önskemål om att få ner hastigheten på Ullasjövägen i Svenljunga. Här kör mycket trafik och alldeles för fort, många stora fordon och lastbilar. Problemet är detsamma som på gamla Boråsvägen och på Kindsvägen. Har en önskan att vägen snävas in så att fordonen tvingas att köra sakta.

2020-07-12 Svar från gatu- och fritidschef Fredrik Skoog

Ullasjövägen ägs och förvaltas av Trafikverket.

Synpunkter och felanmälan lämnas på telefon 0771-921 921 eller skriftligt på Trafikverkets hemsida.

De brukar vara snabba med återkoppling.

Kontakt

Uppdaterad: