Tillbaka till startsidan

Du är här:

2020-03-27 Gatubelysning i Mårdaklev

Jag har fått ta del av en skrivelse om belysning i Holsljunga. Detta efter att ha pratat med Fredrik Skog. Jag förstår vad han säger och vad ni skriver. I Mårdaklev ser vi fram emot att åtminstone de avbrutna belysningsstolpar som ligger i kanten på Klevaberg blir bortforslade snarast.

 

Det är illa att det är en trång passage vid bergets fot som blir oupplyst. Fortsättning på gamla belysningsstolpar mot bron över Ätran är nedsläckt.

 

Även belysningen på bron över Ätran är nedsläckt. Där borde gå att få ljus.

Bron är ingen gammal träbelysningsstolpe. Den är fruktansvärt stabil och ny sedan 1990-talet.

 

Ljus finns efter bron mot Kalv. Därför bör det åtminstone att koppla el så att åtminstone bron blir upplyst för gång/cykeltrafikanter. Den är dessutom ett riktmärke när man passerar bilvägen.

 

Klevs Gästgiveri är på uppgång och nystartat. Det vore olyckligt om det ska se schabbigt ut i onödan.

 

2020-03-27 Svar från Gatu- och parkingenjör  Amanda Öberg

Tack för ditt mejl! Anledningen till att trästolparna ligger kvar i diket är att vi inväntar resultat av besiktning av alla trästolpar i området. Först då vet vi om det är fler stolpar som behöver demonteras. Jag förstår att det ser tråkigt ut att stolparna ligger i diket, men de är inte bortglömda – vi vill bara samordna insatserna för att det ska bli effektivt. Den här besiktningen av trästolparna har i sin tur dragit ut lite på tiden eftersom det varit så höga vattenflöden och därmed svårt att komma åt stolparna. Men nu hoppas vi att den ska genomföras snarast.

 

När vi väl fått reda på vilken status de olika stolparna har i området kan vi gå vidare och se hur vi kan koppla om för att så mycket som möjligt av den belysning som är godkänd ska kunna fortsätta lysa. För de stolpar som raseras är dock situationen samma som i Holsljunga – de står på Trafikverkets väg och därför ersätter vi inte dessa i nuläget utan inväntar politiskt beslut på hur frågan ska hanteras. Värt att notera i sammanhanget är att all belysning du nämner, inklusive den på själva bron, står på väg där kommunen inte är väghållare.

 

Hör gärna av dig igen om det dyker upp fler frågor!

 

Kontakt

Uppdaterad: