Tillbaka till startsidan

Du är här:

2020-04-06 Vägbeläggning Revesjö

Revesjö Hembygdsförening hade årsmöte ute i solen, igår söndag 5/4. Då diskuterade vi bla vår grusväg här i Revesjö.

 

Kan berätta för Er att jag i fredags den 3 april, talade med Trafikverket i Halmstad, de berättade att Ni träffas emellanåt och tipsade mig att kontakta Er, Fredrik Ekberg.

 

Anledningen är att vi vill ha en belagd väg mellan trevägstrafikkorset Axelfors-Svenljunga-Revesjö, (intill Månsagården) i riktning mot Revesjö kyrka förbi den allmänna badplatsen vid Kvarnsjön och vidare mot Karkashult och förbi bygdegården ut till väg 154.

 

Den första biten (kanske en kilometer är belagd till strax ovanför ett rött gammalt torp med en liten gammal ladugård.) Sen börjar eländet, fram till gården Revesjöholm, där är det åter belagt, några hundra meter, runt deras hästgård fram till Revesjö kyrka. Sen är fortsättningen av vägen av grus, lera, berg, potthål och fåror.

 

Nu behöver även våra behov av en belagd väg bli tillgodosedda, det är dags att vi får en bra väg utan potthål eller fåror. Både i morse 6/4 samt fredag 3/4 på väg mot jobbet så ville min bil styra och glida ner i diket på grund av de konstiga fårorna som bildats i leran på vägen, efter att de kört med vägmaskiner i torsdags 2 april.

 

Arbetet som de gjort kan man verkligen ifrågasätta. På morgonen torsdag 2/4 så låg det ett tjockt lager med vad jag uppfattade som sten och grus, okej tänkte jag det här kan kanske bli bra. Sen på eftermiddagen på väg hem från jobbet, så blev jag mycket förvånad och fundersam på vad som hänt med vägen, det var väldigt djupa och breda fåror, det låg grästuvor och tjocka jordklumpar samt stora stenar över hela vägbanan.

 

Jag funderade allvarligt på om jag överhuvudtaget skulle kunna fortsätta framåt på vägen. Sen kom ett vägarbetsfordon som jag stannade och frågade vad de gjorde. Att de först, dagen innan, spred ut ett rejält lager med sten och grus för att senare, nästa dag, ta bort och förstörde det med att plöja upp och fram leran som ligger under vägytan.

 

Jag skulle vilja uppmuntra Er, att åka ut och åka på denna väg som jag skriver om, så får ni med egna ögon och egen bil kan uppleva denna grusväg. Åk hela vägen fram och tillbaka mellan trevägskorset förbi kyrkan och badplatsen, till väg 154 i Karkashult.

 

Jag frågade trafikverket om när de mätt fordonstrafiken senast? Han sa att de mätt antal fordon på vägen 2015, om det stämmer eller ej kan jag inte uttala mig om, men jag kan informera om att det flyttat ut mer och mer människor till stugorna permanent, runt Kvarnsjön och sjön Karken, vi blir fler och fler som arbetspendlar åt båda hållen av denna vägsträcka jag talar om.

 

Sen kör både mjölkbilen, foderlastbilen, skogstransporter, lastbilar, traktorer med diverse olika stora och tunga vagnar och arbetsredskap, samt olika skåpbilar på denna väg både natt och dag.

 

Jag uppmuntrade Trafikverket om att de skulle ta och mäta igen, på sommaren då alla badgäster åker ut till Kvarnsjön och badar, då är det rena autostradan på grusvägen.

 

Jag pratade också med Trafikverket om vägen till Roasjö, att den hade blivit bra och att de satsat på den vägen.

 

Hoppas att Ni förstår att vi Revesjöbor har tröttnat på vår grusväg och vi vill få en bra belagd väg, vi hjälper ju också till med att finansiera andra vägar i vår kommun, vårt län, vårt land så nu vill vi också få ta del av skattepengarna.

 

2020-05-11 Svar från Samhällsbyggnadschef Fredrik Ekberg

Som du är inne på så är det en vägsträcka som tillhör Trafikverket både vad det gäller drift och underhåll.

Vi ska lyfta era synpunkter på sträckan i vår dialog med Trafikverket den 14 maj men man ska var medveten om att det är många parametrar som inverkar när Trafikverket tar ett eventuellt beslut om att belägga en grusväg.

Min erfarenhet är att en viktig parameter är den nytta som näringslivet kan få av beläggningen, dvs framför allt nyttan för lastbilstransporter till och från industri.

Förutom det så handlar det för kommunen om prioriteringsordning utifrån behoven på andra sträckor inom kommunen.


.

Uppdaterad: