Tillbaka till startsidan

Du är här:

2020-04-18 Gamla träd vid lekplats

Allmänningen vid lekplatsen ovanför Lysjölid har mycket gamla träd som tar mycket ljus och sol från de som bor på Almvägen och gator runt omkring. Skuggan som blir av träden gör att det blir mycket mossa i gräsmattorna.

 

På hösten får vi mycket barr i trädgårdarna. Det är tråkigt att solen försvinner redan kl. 17;00 i trädgården när man vill vara ute och göra olika saker. Det blir kallt och fuktigt.

 

Ni vill bevara mångfalden av träd och växter men de stora träden tar över. Många tallar är missväxta och har kluvna toppar. Vi är också rädda att de ska blåsa ner vid stormar som de gjorde runt Lysjölid.

 

Hoppas att ni gallrar, det skulle göra mycket för livskvalitén för oss. Det är i våra trädgårdar vi hämtar energi i dessa Corona tider.

2020-04-23 Svar från Gatu- och fritidschef Fredrik Skoog

 

Jag har bett vår skogsförvaltare, skogssällskapet åka dit och göra en bedömning. De har gjort följande bedömning:

 

"Parkliknande skog som nyligen blivit åtgärdad. Inga planer på åtgärd inom de närmaste åren, möjligtvis underväxtröjning beroende på hur snabbt det kommer upp sly."

 

Som han skriver så kan det endast bli tal om slyröjning de närmaste åren.

Förstår att detta inte var det besked du ville ha men vi går på experternas bedömning.

 

Kontakt

Uppdaterad: