Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Att Svenljunga kommun ansluter sig till ICAN Cities Appeal

Claes Bergqvist KSF-2019-200-109

Uppmana riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

Många i Svenljunga är mycket bekymrade över det allvarliga hot som den pågående moderniseringen av kärnvapen utgör mot vår kommun och mot samhällen i hela världen. Ett kärnvapenkrig mellan Ryssland och NATO skulle drabba även våra bygder. Jag menar att våra medborgare har rätt att leva i en värld befriad från detta hot. Varje bruk av kärnvapen, avsiktligt eller genom en olyckshändelse, skulle vara katastrofalt, påverka ett stort område och ha långvariga konsekvenser för människor och miljö.

 

I juli 2017 antogs av FN en avtalstext om förbud mot att inneha och använda kärnvapen. Trots att nästan 90 procent av Sveriges befolkning i en SIFO-undersökning önskat att Sveriges regering och riksdag skulle underteckna avtalet, har landets ledande politiker i juli 2019 förklarat att man i nuvarande läge inte avser att göra detta.

 

26 länders parlament har hittills ratificerat avtalet. En lång rad stora städer ‒ t ex Sydney, Manchester, Oslo, Berlin, Paris, Los Angeles och Washington DC ‒ har tillsammans med mängder av mindre kommuner i världen anslutit sig till "ICAN Cities Appeal", ett upprop som syftar till att få fler nationers parlament att ratificera FN:s avtalstext om kärnvapenförbud.

 

Jag noterar med stor besvikelse att Sveriges regering och riksdag gjort avsteg från en mer än halvsekelgammal tradition att bekämpa förekomsten av kärnvapen i världen och har därför beslutat uppmana Svenljunga kommun att ansluta sig till Cities Appeal och kräva att Sveriges regering och riksdag ska ompröva sin inställning och underteckna och ratificera FN:s kärnvapenförbud. Olika personer framför nu samma uppmaning i fem andra kommuner i Sjuhärad.

Underskrifter: 50/30

OBS uppdateras endast en gång per dag.

Förslaget kommer vara öppen för kommentarer och underskrifter i 3 månader.

Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får förslagslämnare information om detta.

Om du håller med förslaget och vill skriva under, gör detta i formuläret nedan. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar, använd kommentarsfältet nedan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
    Kontakt

    Uppdaterad: 17 december 2019