Tillbaka till startsidan

Du är här:

(Belut: avslag) Att Svenljunga kommun ansluter sig till ICAN Cities Appeal

Claes Bergqvist KSF-2019-200-109

Uppmana riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

Många i Svenljunga är mycket bekymrade över det allvarliga hot som den pågående moderniseringen av kärnvapen utgör mot vår kommun och mot samhällen i hela världen. Ett kärnvapenkrig mellan Ryssland och NATO skulle drabba även våra bygder. Jag menar att våra medborgare har rätt att leva i en värld befriad från detta hot. Varje bruk av kärnvapen, avsiktligt eller genom en olyckshändelse, skulle vara katastrofalt, påverka ett stort område och ha långvariga konsekvenser för människor och miljö.

 

I juli 2017 antogs av FN en avtalstext om förbud mot att inneha och använda kärnvapen. Trots att nästan 90 procent av Sveriges befolkning i en SIFO-undersökning önskat att Sveriges regering och riksdag skulle underteckna avtalet, har landets ledande politiker i juli 2019 förklarat att man i nuvarande läge inte avser att göra detta.

 

26 länders parlament har hittills ratificerat avtalet. En lång rad stora städer ‒ t ex Sydney, Manchester, Oslo, Berlin, Paris, Los Angeles och Washington DC ‒ har tillsammans med mängder av mindre kommuner i världen anslutit sig till "ICAN Cities Appeal", ett upprop som syftar till att få fler nationers parlament att ratificera FN:s avtalstext om kärnvapenförbud.

 

Jag noterar med stor besvikelse att Sveriges regering och riksdag gjort avsteg från en mer än halvsekelgammal tradition att bekämpa förekomsten av kärnvapen i världen och har därför beslutat uppmana Svenljunga kommun att ansluta sig till Cities Appeal och kräva att Sveriges regering och riksdag ska ompröva sin inställning och underteckna och ratificera FN:s kärnvapenförbud. Olika personer framför nu samma uppmaning i fem andra kommuner i Sjuhärad.

Status

2020-02-10

Svenljungasförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beslut

 

2020-09-28 beslutar Kommunstyrelsen att avslå svenljungaförslaget med motiveringen:


I kommunalagen 2 kap. 2 § står följande: Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. Lag (2019:835).


Underskrifter: 50/30

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
    Kontakt

    Uppdaterad: