Tillbaka till startsidan

Du är här:

(Beslut: Tillstyrkt) Cykelbana Svenljunga-Strömsfors

KSF-2019-175-312

Väg 156 är livsfarlig att cykla på. Anslut Svenljunga och Tranemo för cyklister - såväl turister på Sjuhäradsrundan som lokala arbetspendlare, och allt däremellan. Bygg vidare på cykelbanan som finns i Strömsfors så att den går fram till Svenljunga!

Status

2019-10-15.
Svenljungaförslaget remitteras till Samhällsbyggnandsnämnden för beslut


2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget.


Kommunens ambition är att bygga vidare på cykelvägen mellan Risa och Svenljunga tätort. Det finns ett par alternativa vägval som kan vara aktuella. Tyvärr är alternativet att dra cykelvägen utmed väg 156 inte aktuellt med tanke på kostnaden. Detta alternativ kräver vägplan och skulle kosta 35-40 miljoner kronor. De vägval som kan vara aktuella går på småvägar. Markförhållanden och markägares vilja att släppa till mark är faktorer som måste utredas.


Nämndens ambition är att påbörja utredningsarbete under 2020.

Underskrifter: 90/30

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
    Kontakt

    Uppdaterad: